Rapporten är en utvärdering av svensk forskning om arbetsorganisation under perioden 2007-2013.

Syftet med sammanställningen är att utvärdera forskningens vetenskapliga kvalitet och att identifiera luckor, svagheter och styrkor i svensk arbetsorganisationsforskning ur ett internationellt perspektiv.

Slutsatserna som dras är baserade på data från flera källor, i huvudsak från en enkät bland forskarna, bibliografiska data från Web of Science, och en databas med svenska avhandlingar.