Detta är en rapport från en 12 månaders granskning av svensk forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak, spelberoende samt missbruk av receptbelagda läkemedel (ANDTS), från perioden 2005-2010.

Granskningen utfördes under 2011. Syftet är att utvärdera den vetenskapliga kvaliteten i svensk ANDTS-forskning, samt att identifiera kunskapsluckor, svagheter och styrkor i forskningen, ur ett internationellt perspektiv.