Denna rapport är framtagen av Ramboll Management Consulting (Ramboll) på uppdrag av socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv, ett samarbete mellan Forte och Svenska ESF-rådet. Uppdraget var att genomföra en utvärdering av huruvida ESF-rådet bör finansiera stora eller små projekt.

Utvärderingen har fokuserat på att besvara följande tre frågeställningar:

  • Ger större projekt bättre resultat jämfört med mindre projekt?
  • Under vilka förutsättningar ger stora projekt bättre resultat än små?
  • Skiljer sig ESF-samordnares arbete i stora respektive små projekt?

Den främsta målgruppen för klusterutvärderingen är ESF-rådets medarbetare, men även andra myndigheter och aktörer som arbetar med projektverksamhet kan ha nytta av rapporten.