Under perioden 2007–2016 finansierade Forte tio stycken så kallade Centres of Excellence, Forte-centra. Satsningen genomfördes på uppdrag av regeringen, med syfta att stärka synligheten och konkurrenskraften av svensk forskning. Under 2018 genomfördes en slututvärdering av satsningen.

Finansieringen av centrumen kom från regeringens forskningspolitiska proposition Forskning för ett bättre liv (2004/05:80) där starka forskningsmiljöer sågs som viktiga för Sveriges utveckling som ledande forskningsnation. Syftet var att ge de mest framstående forskarna möjligheter att bedriva långsiktig forskning i attraktiva forskningsmiljöer, för att ge svensk forskning ökad internationell synlighet och konkurrenskraft.

I denna rapport beskrivs slututvärderingen av satsningen på Forte-centra. Utvärderingen har genomförts av professor Johannes Siegrist, professor Arja R. Aro, professor Dr. Steffen Hillmert, professor Dr. Ronald A. Knibbe, professor John Solomos, professor Judith Phillips och docent Lars Geschwind. Rapporten är skriven på engelska.