När antalet personer som sökte asyl i Sverige kraftfullt ökade under hösten 2015 utsattes den svenska mottagningsstrukturen för påfrestningar. Många av flyktingarna var barn och unga som kom ensamma eller tillsammans med sina familjer. Den här rapporten riktar blicken mot den svenska mottagningen av dem.

Genom den här rapporten vill vi belysa vilka utmaningar den svenska mottagningsstrukturen möter i arbetet med unga flyktingar. Nyanlända barn möter många olika välfärdsinstanser och representanter från den ideella sektorn under sin första tid i Sverige och situationen för de barn som kommer tillsammans med sin familj, jämfört med de barn som kommer ensamma kan skilja sig åt. Rapporten utgör ett kunskapsbaserat underlag till den fortsatta diskussionen om hur arbetet med mottagning av unga flyktingar kan utformas framöver. Rapporten visar även på kunskapsbehov som behöver mötas för att effektivt kunna arbeta med mottagningen.