Under 2018 betalade Forte ut forskningsstöd om totalt 653 miljoner kronor. Vi beviljade också 621 miljoner kronor i nytt stöd till forskning. Totalt inkom 1689 ansökningar fördelade på 11 olika utlysningar.

För Forte har år 2018 präglats av arbetet med de två tioåriga nationella forskningsprogrammen Tillämpad välfärd och Arbetslivsforskning, som regeringen initierade 2017. Inom båda programmen har en strategisk forskningsagenda tagits fram i samverkan med brukarorganisationer, näringsliv och forskarsamhället.

Denna årsredovisning beskriver Fortes verksamhet för budgetåret 2018. Fler årsredovisningar hittar du på sidan ”Årsredovisningar”.