Denna årsredovisning beskriver Fortes verksamhet för budgetåret 2014. Fler årsredovisningar hittar du under sidan ”Årsredovisningar”.

Årets arbete har givit underlag för nya forskningsinitiativ samt resulterat i viktiga och nya kunskaper inom Fortes huvudområden. Nya former och modeller för samverkan och dialog med olika aktörer, som berörs av Fortefinansierad forskning och forskningsresultat, har utarbetats och testas f.n. bl.a. inom folkhälsoområdet samt inom psykosocial hälsa. I mars öppnades Sveriges första tvärvetenskapliga mötesplats – Forte Talks. Under två intensiva dagar samlades mer än 500 forskare, beslutsfattare, politiker och andra verksamma inom hälsa, arbetsliv och välfärd för att debattera och skapa samling kring samhällsutmaningar, behov av forskning och samverkan.