Denna årsredovisning beskriver Fortes (tidigare FAS) verksamhet för budgetåret 2011. Fler årsredovisningar hittar du under sidan ”Årsredovisningar”.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) arbetar på uppdrag av regeringen. FAS är ett av tre statliga forskningsråd och en av sex statliga forskningsfinansiärer. FAS uppgift är att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning på arbetslivsområdet och inom social- och folkhälsovetenskap. FAS uppgift är också att informera och föra dialog med andra aktörer inom FAS ansvarsområden och övriga forskarvärlden. Dialogen ska handla om rådets verksamhet och de resultat som kommer fram i den forskning som FAS finansierar. Denna årsredovisning beskriver Fortes (dåvarande FAS) verksamhet för budgetåret 2011.