Denna årsredovisning beskriver Fortes (dåvarande FAS) verksamhet för budgetåret 2010. Fler årsredovisningar hittar du under sidan ”Årsredovisningar”.

År 2010 var FAS tionde verksamhetsår och vi kan se tillbaka på ett år av betydande satsningar på forskning inom många viktiga områden. Det var också ett år när det tidigare beslutade stödet till forskning om kvinnors hälsa lyftes fram. Ett tiotal av forskarna redovisade den senaste kunskapen inom sina respektive områden i en populärvetenskaplig antologi och under våren arrangerades ett symposium på samma tema. Under året beslutade FAS styrelse också om en fortsatt samverkan och finansiering tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond och Skatteverket inom området skatteforskning.