Forte Magasin är ett forskningsmagasin med populärvetenskaplig läsning om den forskning vi finansierar. I nya Forte Magasin erbjuder vi reportage med vetenskapliga uppdateringar i aktuella samhällsutmaningar och intervjuer med forskarna bakom resultaten.

Detta nummer lanseras i samband med vår konferens Forte Talks 2019 och knyter an till dess övergripande tema – Välfärd för framtiden. Frågan om välfärdssystemens utveckling blir alltmer aktuell i takt med nya samhällstrender och utmaningar. Är välfärden rustad för att möta den ökade ojämlikheten i samhället, en befolkning som blir allt äldre, och en arbetsmarknad med förändrade förutsättningar?

I detta nummer lyfter vi frågor om tillit till samhällets institutioner, förutsättningar för framtidens äldreomsorg, det nya digitala vårdlandskapet och arbetsvillkoren för en ny generation sjuksköterskor. Du får läsa om dagens forskning för framtidens välfärd – och mycket mer.

Nästa nummer av Forte Magasin ges ut i oktober 2019.