Det här är en kortversion av den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet om tillämpad välfärdsforskning.

Det nationella forskningsprogrammets syfte är att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden och finansiera en forskarskola för yrkesverksamma personer i socialtjänsten.

Forskningsprogrammets kärna är den här strategiska forskningsagendan. Agendan är ett levande dokument som kommer revideras och uppdateras vartefter programmet framskrider.