600 av 10 000 vuxna i Sverige har under år 2013 tänkt på självmord, 100 av 10 000 har gjort försök att ta sitt liv och 1,6 av 10 000 har genomfört ett självmord. I detta nummer av forskning i korthet presenterar författarna forskning om självmord.

Således är det endast ett fåtal av de personer som tänkt på självmord som senare genomför en självmordshandling. I åldern 20-24 år svarade det för 30 procent av alla dödsfall. Därefter avtar dess relativa betydelse.

Det finns på individnivå flera sätt att minska risken för självmordsförsök och fullbordade självmord, inom primärvård och psykiatri genom medicinering och samtalsstöd och i skolan genom träning av eleverna i förmåga att hantera känslor. Det går också att erbjuda stöd på distans via telefon och internet.

samhällsnivå kan insatser som ökar livschanser för socialt utsatta grupper förväntas reducera förekomsten av självmord. Liknande gäller insatser som reducerar alkoholkonsumtion. Reduktion av tillgången till metoder för att genomföra självmord kan påverka risken. Ett exempel är att begränsaförsäljning av läkemedel, ett annat är att sätta upp stängsel på höga broar för att förhindra hopp. Några viktiga kunskapsluckor gäller en bristande förståelse av de kognitiva och emotionella processerna vid självmord och bristande kunskaper om effekter av interventioner.