Hemlöshet är ett omfattande samhällsproblem i Sverige, liksom i många andra länder. Hemlösheten i Sverige har ökat sedan den första nationella kartläggningen genomfördes 1993 och i dag har vi en högre andel hemlösa jämfört med våra nordiska grannländer, mer än dubbelt så många hemlösa per tusen invånare som vårt grannland Norge.

En trend är att allt fler hemlösa inte har några andra problem än att de saknar en egen bostad, så kallad strukturell hemlöshet. En annan trend är att andelen kvinnor samt andelen personer med utländsk bakgrund ökar. Antalet barn som berörs av hemlöshet växer också.

I Forskning i korthet #14 – Hemlöshet presenteras aktuell forskning om hemlöshetens orsaker, omfattning, utveckling och konsekvenser samt ett antal problem. Översikten redogör också för vilka kunskapsbehov som finns.

Film från lanseringen

Kunskapsöversikten Forskning i korthet #14 – Hemlöshet lanserades i samband med ett webbinarium i juni 2020. Under webbinariet medverkade bland andra två av rapportens författare: Marcus Knutagård, lektor vid Socialhögskolan i Lund och Arne Kristiansen, docent i socialt arbete vid Socialhögskolan vid Lunds universitet.