I broschyren presenteras på ett lättillgängligt sätt den forskning som pågår inom satsningen på barns och ungdomars psykiska hälsa som som Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA gör tillsammans.

Kungliga Vetenskapsakademin, KVA, presenterade under 2010 en genomgång av det faktiska kunskapsläget om den psykiska hälsan hos barn och unga. Resultatet var nedslående. Till exempel finns i princip inga studier alls som beskriver förskolebarnens psykiska välmående och inga förklaringar till varför tjejer i tonåren oftare rapporterar sämre psykisk hälsa än pojkar i samma åldrar.

Mot bakgrund av dessa kunskapsbrister beslutade sig de fyra statliga forskningsfinansiärerna Forskningsrådet Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA att göra en gemensam satsning. Under perioden 2012–2017 avsätter dessa myndigheter 300 miljoner kronor till forskning om barn och ungas psykiska hälsa. Hittills har 15 forskargrupper fått stöd till ny forskning. Det är åtta forskningsprogram som finansieras med cirka 30 miljoner kronor vardera under hela sexårsperioden samt sju forskningsprojekt, som får cirka 3 miljoner kronor vardera under tre år.