Under 2021 betalade Forte ut forskningsmedel om cirka 821 miljoner kronor. Dessutom beviljade Forte över en miljard kronor i nytt forskningsstöd, som ska betalas ut under kommande år.

År 2021 har varit ett händelserikt, intensivt och framgångsrikt år för Forte, trots att coronapandemin fortsatt att ställa krav på flexibla arbetssätt och digitalt samarbete. Året har även präglats av de nya uppdrag och ökade medel under åren 2021–2024 som Forte fick i regeringens forsknings- och innovationsproposition 2020.

Denna årsredovisning beskriver Fortes verksamhet för budgetåret 2021. Fler årsredovisningar hittar du på sidan ”Årsredovisningar”.