Under 2019 betalade Forte ut 685 miljoner kronor i stöd till forskning. Vi fattade även beslut om att bevilja totalt 950 miljoner kronor i finansiering för de kommande åren. Det är finansiering som kommer att stärka forskningen inom hälsa, arbetsliv och välfärd på bred front.

För Forte har år 2019 inneburit många och stora förändringar med bland annat nya lokaler och förbättrade arbetssätt. Vi har välkomnat en ny styrelse och rekryterat flera nya kollegor. Men framför allt har 2019 kännetecknats av många viktiga uppdrag och en stor produktivitet.

Under året fortsatte vårt arbete med Fortes två nationella program för arbetslivsforskning och tillämpad välfärdsforskning. I början av året lanserade vi en strategisk forskningsagenda för respektive program som anger riktningen för det arbete som bedrivs inom programmen.

Forte lämnade under hösten in ett underlag till regeringens kommande forskningsproposition, Forskning för socialt hållbar utveckling. I underlaget pekar vi på betydelsen av forskning för en socialt hållbar utveckling. Vi föreslår satsningar för att möta utmaningar inom hälsa, arbetsliv och välfärd som annars riskerar att bromsa omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Denna årsredovisning beskriver Fortes verksamhet för budgetåret 2019. Fler årsredovisningar hittar du på sidan ”Årsredovisningar”.