Hos Forte arbetar vi i en varm och öppen organisation med engagerade och kunniga kollegor. Vi som arbetar hos Forte drivs av meningsfulla arbetsuppgifter och delar en vilja om att göra skillnad för morgondagens samhälle. Vill du också bli en del av Forte? Här kan du se vilka medarbetare vi söker just nu.

Stabschef

Stabschefen är chef för stabsenheten och utgör ett strategiskt stöd till generaldirektören i ledning och styrning av myndigheten. Stabschefen ingår i myndighetens ledningsgrupp, rapporterar direkt till generaldirektören. Staben ansvarar för verksjuridik, ekonomi, HR, administration, upphandling, registrering och arkivering och IT. I rollen ingår att bistå generaldirektören i myndighetens ledningsgruppsarbete. Stabschefen har ett övergripande samordningsansvar för myndighetens strategiska inriktning, budgetunderlag och årsredovisning. Ansök senast 30 september 2018.

Läs mer om tjänsten »

Programchef för Temaplattformen ”Hållbart Arbetsliv”

Vi söker nu en ansvarig till temaplattformen Hållbart Arbetsliv som är en myndighetssamverkan mellan svenska ESF-rådet och forskningsrådet Forte under perioden 2017–2019 med trolig förlängning. Syftet med temaplattformen är att skapa möjlighet för ar­betsgivare, praktiker och experter att tillsammans nyttiggöra befintlig kunskap och forskning. Plattformen ska även bidra till en gemensam kunskapsuppbyggnad med svenska ESF-rådet och Forte, för att därigenom utveckla framtida insatser som bidrar till ett hållbart arbetsliv.Rollen som programchef innebär att du planerar och leder arbetet med temaplattformen Hållbart Arbetsliv och rapporterar till plattformens styrgrupp som består av representanter från respektive myndighet. Ansök senast 30 september 2018.

Läs mer om tjänsten »