Från och med 2022 ska en ny styrelse träda i kraft för Forte. Den 6 oktober utsågs en valberedning som får i uppdrag att föreslå sju nya ledamöter. I december utses de nya ledamöterna genom en elektorsförsamling.

Valberedning för Fortes styrelse

 • Ulrika Winblad (ordförande), Uppsala universitet
 • Gunnar Bergström, Högskolan i Gävle
 • Elisabeth Rothenberg, Högskolan i Kristianstad
 • Måns Svensson, Högskolan i Halmstad
 • Anna Winqvist, Göteborgs universitet
 • Nicklas Salomonson, Högskolan i Borås
 • Gisela Priebe, Karlstad universitet
 • Hanna Bertilsdotter, Södertörns högskola
 • Anne Boschini, Stockholms universitet
 • Pernilla Ulfvengren, Kungliga tekniska högskolan
 • Steven Nordin, Umeå universitet
 • Preben Bendtsen, Linköpings universitet
 • Maria Nilsson, Umeå universitet

Kort om valprocessen

Fortes styrelse består av en ordförande och elva ledamöter med en mandatperiod på tre år. Fortes generaldirektör ingår också i styrelsen. Sju av styrelseledamöterna utses av representanter för svenska universitet och högskolor, genom en så kallad elektorsförsamling. Övriga ledamöter samt ordförande utses av regeringen.

Elektorsförsamlingen består av 55 elektorer som utsetts av svenska lärosäten. För att kunna bli elektor krävs vetenskaplig kompetens och en anställning om minst 40 procent inom de ämnesområden som är aktuella för Forte.

I december röstar elektorerna, utifrån valberedningens förslag, om vilka ledamöter som ska väljas in i Fortes styrelse.

Mer om processen går att läsa i förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd (2012:520).