För att lösa viktiga samhällsfrågor krävs ofta kunskap från gränslandet mellan olika forskningsämnen. Tvärvetenskapliga samarbeten får 170 miljoner kronor av NordForsk för att forska om bland annat skillnader i asylbedömningar, pandemier genom historien, nya verktyg för andraspråksinlärning samt fördjupade studier av integration.

Det finns ett behov av forskning som överskrider traditionella vetenskapliga ämnesgränser. Att kombinera metoder, perspektiv, teorier och data från olika discipliner kan ge ny och värdefull kunskap som svarar mot komplexa samhällsbehov . Samarbetsorganet NordForsk beviljar nu tolv projekt medel inom en tvärvetenskaplig satsning.

Över 300 projekt ansökte om pengar inom utlysningen, vilket var rekordmånga för NordForsk. Förutom att skapa nya tvärvetenskapliga genombrott är ett mål med satsningen även att stärka det nordiska forskningssamarbetet. Forte deltar tillsammans med Formas och Vetenskapsrådet, liksom Danmarks Frie Forskningsfond, isländska Rannis, Norges forskningsråd och Finlands Akademi.

– Jag är säker på att vi kommer att få otroligt många spännande resultat, vilket kommer att visa sig skapa ett stort nordiskt mervärde, säger Arne Flåøyen, direktör för NordForsk.

En av de som får pengar inom satsningen är Carl Nordlund, forskare vid Institutet för analytisk sociologi på Linköpings universitet. Han ska leda ett projekt som vill fördjupa bilden av integration genom att utveckla nya sätt att analysera stora datormänger på en hög detaljnivå.

– Jag har sett det här behovet länge, så det var otroligt roligt att vi nu får möjlighet att bygga upp den här tvärvetenskapliga plattformen. Mycket integrationsforskning fokuserar enbart på inrikes och utrikes födda, men vi kommer att ta fram metoder för att visa på det komplexa utbytet som sker mellan alla olika etniska grupper i samhället, säger han.

Projektet får drygt 13 miljoner kronor under fyra år och ska tillsammans med partners i Danmark och Finland föra samman analytisk samhällsvetenskap med matematisk nätverksforskning. Målet är att med registerbaserade studier visa hur integrationen ser ut på detaljnivå inom områdena giftermål, boende och arbetsmarknad. Förutom vanlig vetenskaplig publicering ska forskarna utveckla visualisering av projektets resultat för att erbjuda tillgängligare beslutsunderlag för politiker och praktiker.

– Vi ska göra jämförande studier av integration i Sverige, Danmark och Finland, vilket i sig blir något nytt som inte gjorts tidigare. Att kunna göra det på en sådan här hög detaljnivå kommer ge nya perspektiv på utbytet mellan olika grupper i samhället, och förhoppningsvis även på hur vi tänker kring integration, säger Carl Nordlund.