I november planerar Forte att öppna utlysningen Arbetslivets utmaningar 2024. Utlysningen ska bidra till främjandet av goda arbetsförhållanden och görs inom det tioåriga nationella programmet för arbetslivsforskning som Forte driver. Totalt avsätts 39 miljoner kronor för åren 2024–2026.

Inriktningar

Ansökningarna ska vara inriktade på en av följande utmaningar:

  • Förbättra förutsättningar och villkor för att organisera och utföra arbete för olika anställnings- och arbetsformer.
  • Utveckla organisation och ledarskap i syfte att förbättra arbetsvillkor och effektivitet.
  • Säkerställa ett effektivt och flexibelt arbetsliv i relation till den digitala tekniken kopplat till människors villkor och behov.

Läs mer om utmaningarna i strategiska agendan för det nationella programmet för arbetslivsforskning.

Om bidraget

Bidragsform: Projektbidrag för enskilda forskningsprojekt.

Bidragslängd: 2–3 år

Behörighetskrav: Som projektledare måste du ha avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Begränsningar: Du får bara stå som projektledare i en ansökan i den här utlysningen.

Tidplan

  • Utlysningen öppnar: 15 november 2023 kl. 10.00
  • Utlysningen stänger: 18 januari 2024 kl. 14.00
  • Beslut: maj 2024
  • Projektstart: 1 juli 2024

Mer information om utlysningen och ansökan samt fullständiga villkor kommer att publiceras när utlysningen öppnar.