Flera forskningsprojekt om äldres livsvillkor och deltagande i samhället beviljas medel inom den internationella utlysningen Jämlikhet och välmående över generationer. De nya kunskaperna som kommer fram inom satsningen ska bidra till ökad jämlikhet mellan och inom åldersgrupper.

De stora demografiska förändringar som sker i Europa påverkar villkoren mellan olika åldersgrupper. Hur den utmaningen kan mötas var fokus för utlysningen Jämlikhet och välmående över generationer. De sex internationella forskningsprojekt som får finansiering med drygt 65 miljoner kronor behandlar de övergripande frågorna ekonomiska villkor över generationer, äldres omsorgsansvar för andra samt socialt och politiskt deltagande för äldre.

Satsningen ska öka förståelsen för effekterna av pågående demografiska förändringar och hur samhället kan bidra till ökad jämlikhet. Fyra internationella projekt har svensk medverkan av forskare från Karlstads universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. De ska studera digital ojämlikhet inom omsorg och generationsöverskridande relationer; omsorg och språk över generationer i transnationella familjer; ojämlikt åldrande relaterat till livslängd, vårdbehov och välfärdsreformer samt villkor för äldres samhälleliga engagemang och deras erfarenheter.

Utlysningen var den fjärde inom Joint Programming-initiativet More Years, Better Lives (JPI MYBL). Forte deltog som en av flera internationella forskningsfinansiärer och står för medel till de svenska deltagarna i beviljade projekt. Finansieringen för de svenska deltagarna är drygt elva miljoner kronor över tre år. Utöver svenska forskare inkluderar de sex beviljade projekten medverkande från Belgien, Finland, Frankrike, Kanada, Lettland, Norge, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Totalt kom det in 44 ansökningar inom utlysningen.

Mer information om beviljade projekt finns på sidan Bidragsbeslut och på utlysningens webbsida