Forskning för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande i Sverige – på Forte tar vi ett samlat grepp om äldreforskningen. Vi har länge finansierat forskning på området och har ett särskilt äldreuppdrag från regeringen. Genom att identifiera kunskapsbehov, sprida kunskap och samarbeta med andra aktörer vill vi att forskningen ska få ett ökat genomslag i samhället med resultat som används.

I filmen får du se vilka våra fem prioriterade forskningsområden är – områden där vi ser att ny kunskap behövs extra mycket framöver. Vill du veta mer? Läs gärna den nya inriktningsförklaringen för äldreområdet här på Forte.se där vi sammanfattar vårt äldreuppdrag, berättar mer om de prioriterade forskningsområdena, våra mål och vårt strategiska arbete. Du når den även via bildpuffen på den här sidan.

På vår äldresida kan du också se vilka forskningsprojekt som hittills har blivit finansierade med Fortes särskilda äldremedel.

Alla äldre är olika. Med forskningens hjälp vill vi att fler av oss, med hälsan i behåll, går en jämlik och värdig tid till mötes.