Forte beviljar 315 miljoner kronor till 71 nya forskningsprojekt som ansökt inom den årliga öppna utlysningen av projektbidrag 2022. Projekten, som ska pågå fram till 2026, spänner över alla Fortes områden – hälsa, arbetsliv och välfärd.

 

Totalt kom det in 770 ansökningar genom Fortes årliga utlysning av projektbidrag 2022. Efter den gedigna granskningsprocessen, som involverat 11 olika beredningsgrupper och över 100 granskare, har Fortes styrelse nu fattat beslut om finansiering. Nu får 71 projekt forskningsmedel – till en sammanlagd summa av 315 miljoner kronor över tre år. De nya forskningsprojekten startar i januari 2023 och ska bedrivas på 24 olika universitet, högskolor och andra organisationer.

Öppen utlysning ger förutsättningar för en bred kunskapsbas

Den årliga utlysningen av projektbidrag är en bred utlysning, som är öppen för alla ansökningar inom Fortes övergripande områden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet är att möjliggöra analys och bidra till fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar. Sofie Wallerström, samordnande forskningssekreterare för den årliga utlysningen av projektbidrag, menar att utlysningen är ett viktigt strategiskt verktyg i arbetet mot Fortes vision – att bidra till ett samhälle med god hälsa, hållbart arbetsliv och hög välfärd.

Sofie Wallerström, forskningssekreterare

–  Den årliga utlysningen av projektbidrag gör det möjligt för forskare att själva initiera forskning där de formulerat sina ämnen och frågeställningar inom Fortes områden. Vi behöver kunna skapa en bred kunskapsbas som stödjer samhällets utveckling, och då behöver vi både riktade och öppna utlysningar. I denna utlysning får vi forskarinitierade projekt kring dagens stora samhällsutmaningar. Det är viktigt att forskning bedrivs inom en variation av områden och med tvärvetenskapliga ansatser.

 

Se vilka som fått finansiering

Exempel på några frågor som ska studeras inom de finansierade projekten är: Vad driver män till att bli incels? Leder ökade skolrelaterade krav till stress och psykisk ohälsa bland ungdomar? Kan en generös välfärdsstat göra människor mer villiga att acceptera en ambitiös klimatpolitik? Vilka effekter har post-covid på individen och samhället? Sammantaget svarar de finansierade projekten mot en mängd viktiga samhällsutmaningar och har potential att bidra till evidensbaserad kunskap inom hela bredden av Fortes områden. En lista över samtliga beviljade ansökningar, inklusive projekttitel och projektledare finns på sidan Bidragsbeslut.

Planering inför årliga öppna utlysningen 2023

Forte arbetar nu med att planera för nästa års öppna utlysning av projektbidrag, som ska öppna i januari 2023. Sedan 2022 års ansökningsomgång söks utlysningen i ett steg, med beslut under nästkommande höst. Mer information om utlysningen publiceras under hösten 2022.