I början av maj ordnade Kungliga biblioteket en konferens om öppen vetenskap i Sverige. Fortes generaldirektör deltog i en paneldiskussion och lyfte bland annat vikten av samverkan mellan forskningsfinansiärer, forskningsutförare och andra aktörer för att vi ska lyckas med omställningen. Nu kan du ta del av en inspelad version av konferensen.

Konferensen ”Öppen vetenskap i Sverige – vägen framåt” som hölls den 2 maj samlade lärosäten, finansiärer, forskare och organisationer för att diskutera utvecklingen av öppen vetenskap i Sverige. Det som låg till grund för diskussionerna var Sveriges nya riktlinjer för öppen vetenskap som Kungliga biblioteket publicerade i januari.

Porträttfoto på Jonas Björck
Jonas Björck, generaldirektör på Forte

– En av de viktigaste frågorna i de nya riktlinjerna rör såklart öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och det är av stor vikt att vi inblandade aktörer kan samverka i publiceringslandskapet och driva på en förändring så att exempelvis kostnader för publicering med öppen tillgång inte belastar enskilda forskare, säger Fortes generaldirektör Jonas Björck.

2023 kom Forte, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova överens om att under 2024 och 2025 gemensamt täcka forskarnas kostnader för publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Under konferensen lyftes överenskommelsen som mycket positiv, och den bör fortsätta att vidareutvecklas.

– Förutom fortsatt nationell samverkan och utveckling av publiceringsvägarna behöver vi även fortsätta engagera oss på europeisk nivå. Forte deltar just nu i diskussioner om vidareutvecklingen av publiceringsplattformen Open Research Europe (ORE) och vi ingår i koalitionen CoARA som arbetar för att reformera befintlig praxis och utveckla gemensamma riktlinjer för bedömning av forskning där olika typer av aktiviteter som bidrar till forskningens kvalitet och nytta värderas, avslutar Jonas Björck.

På den fullbokade konferensen medverkade även representanter från UNESCO, Utbildningsdepartementet, Riksbankens jubileumsfond, Formas, Vetenskapsrådet och flera lärosäten.

» Se konferensen i sin helhet på Kungliga Bibliotekets filmwebb, KB Play