Från och med 2022 bidrar Forte med ekonomiskt stöd till Bibsamkonsortiets publiceringsavtal med open access-förlaget PLOS. Beslutet är en del i arbetet med att bidra till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Jonas Björck, generaldirektör på Forte

Forte har beslutat att från och med 2022 bidra ekonomiskt till Bibsamkonsortiets publiceringsavtal med förlaget PLOS, som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Bidraget ska täcka Fortes andel av publiceringarna och innebär under 2022 att de tolv deltagande organisationerna i avtalet får en lägre kostnad med 12 procent. Forte kommer att fortsätta bidra till avtalet även under 2023.

– För Forte är det viktigt att bidra aktivt till omställningen till öppen vetenskap, och att vi i detta också stödjer helt öppna tidskrifter blir ett naturligt steg för oss. Att stödja just PLOS är logiskt också därför att deras tidskrift PLOS One är den vanligaste tidskriften att publicera sig i för forskare med finansiering från Forte om man ser till de senaste fem åren, säger Jonas Björk, generaldirektör för Forte.

– Det är mycket positivt att Forte nu går in och bidrar till publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter, säger Anna Lundén, tillförordnad avdelningschef för Bibliotekssamverkan och forskningsstöd på Kungliga biblioteket. I den senaste forskningspropositionen tryckte regeringen på betydelsen av att alla berörda aktörer tar ansvar för omställningen till ett öppet vetenskapssystem och det här är ett sätt att närma sig det målet. Fortes bidrag ligger också i linje med de diskussioner som förts inom den partsammansatta gruppen för omdirigering av betalningsströmmar för vetenskaplig publicering.

Utöver avtalet med PLOS bidrar Forte även till publiceringsavtalet Springer Nature Fullly OA tillsammans med Vetenskapsrådet, Formas och Vinnova som omfattar förlagets portfölj av helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Om PLOS

PLOS är ett icke vinstdrivande förlag som enbart ger ut öppet tillgängliga tidskrifter. Förlaget startade 2001. PLOS ger ut 12 tidskrifter med huvudsakligt fokus på medicin och naturvetenskap.

Läs mer om PLOS

Om Bibsamkonsortiet

Kungliga biblioteket förhandlar avtal med förlag rörande elektroniska informationsresurser och vetenskaplig publicering å Bibsamkonsortiet vägnar. Konsortiets medlemmar utgörs av universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. År 2022 är omsättningen cirka 550 miljoner kronor.

Läs mer om Bibsamkonsortiet
Lista över Bibsamkonsortiets avtal för öppen tillgång