Forte stärker forskningen kring hälsa, arbetsliv och välfärd med 310 miljoner kronor. Bland annat ska 20 forskningsprojekt studera coronakrisens följder och hur samhället bättre kan klara av kriser i framtiden.

Det svenska samhället har flera stora utmaningar och omställningar att hantera under kommande år, och den pågående pandemin har gjort flera av dem extra tydliga. Evidensbaserad kunskap spelar en central roll för hur vi klarar av att hantera dessa frågor.

Jonas Björck, Fortes generaldirektör. Foto: Rickard L. Eriksson

– Forskning är en av våra främsta tillgångar för att hantera de utmaningar vi står inför. Därför är jag stolt att vi nu kan stärka forskningen inom hälsa, arbetsliv och välfärd på bred front och att vi nu även finansierar flera forskningsprojekt som tydligt kommer att studera pandemins konsekvenser, säger Jonas Björck, generaldirektör Forte.

Fortes årliga öppna utlysning är en bred utlysning som välkomnar ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Över tusen ansökningar skickades i början av året in till den årliga öppna utlysningen 2020, varav 70 nu har beviljats medel. Finansieringen omfattar totalt 310 miljoner kronor.

Vid årets öppna utlysning hade de sökande också möjlighet att, om lämpligt, uppdatera sin ansökan utifrån coronakrisen och dess konsekvenser, eftersom forskning inom Fortes områden kan bidra till att öka förståelsen för den pågående pandemin. Av de 70 forskningsprojekt som beviljades medel har 20 på ett tydligt sätt lyft in pandemin och dess följder i sin forskning.

– För oss är det viktigt att den forskning vi finansierar bidrar till en god samhällsutveckling och kommer till nytta. Därför var det angeläget att vi i våras gjorde det här tillägget i utlysningen. Många av de frågor som Forte har ansvar för har stor betydelse för samhället och de utmaningar som vi står inför, säger Jonas Björck.

På sidan ”Bidragsbeslut” hittar du en lista över alla beviljade ansökningar i den årliga öppna utlysningen 2020.