Vilka är de stora kunskapsbehoven inom Fortes områden och vilka satsningar krävs för att möta dem? Nu får Forte i uppdrag att lämna rekommendationer för regeringens forsknings- och innovationspolitik under kommande år.

Forte får i uppdrag av regeringen att lämna underlag och rekommendationer inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Underlaget ska innehålla en analys av de långsiktiga forskningsbehoven inom Fortes områden samt en bedömning av hur pågående satsningar fungerar.

Fortes underlag ska innehålla förslag på insatser som bidrar till att höja kvaliteten inom svensk forskning och som ger bättre förutsättningar för innovation, men också insatser som svarar mot dagens samhällsutmaningar.

Porträttfoto på Stella Jacobson, forskningssekreterare
Stella Jacobson, enhetschef på Fortes forskningsavdelning

Arbetet med Fortes analys leds av Stella Jacobson, enhetschef på forskningsavdelningen. Analysen kommer att baseras på en genomgång av ett antal befintliga underlag och rapporter, samt diskussioner och dialog med Fortes styrelse och andra intressenter.

– Det är viktigt att den offentligt finansierade forskningen har ambitionen att förbättra och utveckla arbetet kring de problem och svårigheter som människor står inför. Det är en fråga om legitimitet och förtroende gentemot medborgarna, som ju finansierar forskningen via skattsedeln, säger Stella Jacobson.

Tillsammans med forskningsfinansiärerna Formas, Rymdstyrelsen, Energimyndigheten, Vinnova och Vetenskapsrådet ska Forte också genomföra en gemensam analys. Detta uppdrag samordnas av Vetenskapsrådet.

Uppdragen ska redovisas till regeringen senast den 31 oktober 2023.