Hur genomförs välgjorda och användbara effektutvärderingar inom socialtjänstens verksamhetsområden? Sedan 2007 har Socialstyrelsen och SBU återkommande arrangerat seminarier om just detta, med exempel på studieupplägg och beskrivning av nya forskningsresultat.

Under hösten tar Forte över värdskapet för seminarieserien och fortsätter att bjuda in till kostnadsfria föreläsningar för intresserade forskare, doktorander och yrkesverksamma inom socialtjänsten.

– Seminarierna passar väl in i Fortes uppdrag från regeringen att stärka tillämpad välfärdsforskning, det som formulerades i regeringens senaste forskningsproposition, konstaterar Stella Jacobson.

Hon är programansvarig för Fortes tioåriga nationella program om tillämpad välfärdsforskning som ingår i regeringsuppdraget. Resultaten från den forskning som Forte finansierar inom ramen för satsningen kommer förmodligen att dyka upp i framtida presentationer. Syftet med seminarierna är att öka intresset för effektutvärderingar av sociala insatser, skapa nätverk och främja samarbetet mellan teori och praktik.

– Vi får faktiskt inte in så många ansökningar om interventionsforskning inom det här området, och skulle gärna se fler välplanerade studier, säger Stella Jacobson.

När det handlar om evidens för socialtjänstens metoder har man ofta kunnat höra att ”det saknas forskning på området, vi vet inte om metoderna fungerar”. Och just detta var anledningen till att Knut Sundell, idag projektledare på SBU, tog initiativet till seminarieserien under sin tid som chef på Socialstyrelsen.

– Tanken var att träffarna skulle inspirera till mera, och bättre, forskning på området och underlätta implementering av de resultat som finns. Och visst har det gått framåt: Under 1990-talet publicerades två, tre välgjorda svenska studier av psykosociala insatser per år, nu kommer det minst en studie i veckan, säger han.

Seminarierna om interventions- och implementeringsforskning har de senaste åren ordnats två gånger per termin, och ambitionen är att fortsätta så. Även om Forte nu tar över värdskapet kommer seminarieserien att fortsätta att vara ett samarbete mellan de tre myndigheterna Forte, SBU och Socialstyrelsen.

För att öka möjligheten till deltagande kommer seminarierna fortsättningsvis att ske digitalt.

Håll dig uppdaterad på forte.se och i Fortes sociala kanaler för information om nästa seminarium.