I slutet av november anordnades ’Swedish Triple Helix delegation to India’ där Forte och över 20 andra myndigheter och aktörer deltog. Målet med resan var bland annat att ytterligare stärka det svensk-indiska samarbetet på hälsoområdet.

28 november till 2 december 2022 anordnade medlemsorganisationen Swecare, Socialdepartementet, Svenska ambassaden i Indien, Svenska konsulatet i Mumbai och Business Sweden India en delegationsresa till Indien för erfarenhetsutbyte och samverkan om hälsofrågor. Forskningssekreterare Teresia Weinberg, som har arbetat med Fortes samarbete med Indien i flera år, deltog på delegationsresan.

– Vi var 35 svenskar som kom från bland annat Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten, hälsosektorn och Karolinska Institutet, berättar hon. Vi hade ett mycket spännande och gediget program med presentationer, studiebesök, föredrag och möten med såväl politiker som läkare.

Bakgrunden till delegationsresan var bland annat det samförståndsavtal på hälso- och sjukvårdsområdet som sedan 2009 finns mellan Sverige och Indien. 2015 beslöt sedan Forte och det indiska forskningsrådet för medicinsk forskning (ICMR) att samverka om forskningsfrågor rörande åldrande och hälsa.

Teresia Weinberg, Forte och Dr. Neha Dahiya, ICMR

– Under 2021 och 2022 har flera personer på Forte och ICMR arbetat intensivt med en gemensam utlysning, berättar Teresia Weinberg. En av resans höjdpunkter blev därför att äntligen få träffa en av våra samarbetsparter; Dr. Neha Dahiya från ICMR på riktigt. Under ett möte i Jodhpur berättade hon och jag om utlysningen och vår samverkan för resten av delegationen.

Utlysningen, som stängde i april 2022, var den andra inom samarbetet mellan Forte och ICMR. Den var inriktad på forskningsinitiativ för en aktiv och hälsosam ålderdom. Beslut för de projekt som föreslås få finansiering planeras tas i början av 2023 och projekten förväntas att starta kort därefter.

– Nu ser vi fram emot att följa samarbetsprojekten och deras kommande forskningsresultat, avslutar Teresia Weinberg.