Det behövs mer vetenskaplig kunskap för att utveckla och förbättra socialtjänstens insatser och stöd. Nu fördelar Forte 157 miljoner kronor till klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Av de 86 ansökningarna som skickades in till Forte, har 12 projekt och fyra program beviljats bidrag. Programbidragen är sexåriga och syftar till att mer långsiktigt förstärka forskningen inom socialtjänstområdet och möjliggöra utveckling av forskningsmiljöer.

Programstöd

De projekt som har beviljats programstöd är:

  • Användbar automatisering: mot en förståelse av robotar och AI i socialtjänsten ur ett organisatoriskt och brukarperspektiv, Susanne Tafvelin, Umeå universitet

  • Connected Children. Ett partnerskap för en kunskapsbaserad och innovativ prevention, Torbjörn Forkby, Linnéuniversitetet

  • CollAge: Samverkan för äldrevänlliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg, fysisk planering och pensionärsråd, Catharina Nord, Blekinge Tekniska Högskola

  • UserInvolve : Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa, Urban Markström, Umeå universitet

Projektstöd

Av de 12 beviljade projektbidragen handlar tre studier om äldre personer, till exempel stöd i hemtjänst för äldre personer med lätt till måttlig demenssjukdom och förebyggande av försämrad hälsa hos äldre. Andra studier omfattar bland annat genusrelaterat våld och psykisk hälsa.

En lista över samtliga beviljade ansökningar, inklusive projekttitel och projektledare finns på sidan Bidragsbeslut.

Planeringsbidrag

2019 och 2020 utlyste Forte planeringsbidrag inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Planeringsbidragen syftar till att förbereda för ett större forskningsprojekt, etablera samarbeten med forskare från olika forskningsdiscipliner, praktik och brukare samt möjlighet att pröva genomförbarheten i en pilotstudie. I utlysningen 2021 kan Forte konstatera att fem av de tidigare planeringsbidragen nu blivit beviljade projektbidrag.

Porträttfoto på Stella Jacobson, forskningssekreterare
Stella Jacobson, programansvarig

– Det är glädjande att se att de nya planeringsbidragen har stått sig väl i konkurrensen och att det förberedande året varit värdefullt för att planera för ett större projekt eller program, säger Stella Jacobson, programansvarig för programmet om tillämpad välfärdsforskning på Forte.

Denna finansiering är en del av det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning som Forte ansvarar för. Programmet ska verka för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten och är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation.