Dagens arbetsliv står inför stora förändringar och utmaningar som behöver lösas. Nu har resultaten börjat komma in från det tioåriga nationella programmet för arbetslivsforskning som Forte driver på uppdrag av regeringen. I filmen berättar vi mer!

Nästan 100 projekt är igång

Resultaten i filmen kommer från några av de nära 100 projekt som finansierats av arbetslivsprogrammet hittills. I dagsläget är 400 forskare engagerade i forskningsprojekten som tydligt visar hur stor betydelse arbete har för människors liv och hälsa. Liksom hur vårt arbetsliv påverkar, och påverkas av, samhället i stort. Forskningen handlar till exempel om:

  • stress i arbetslivet och utveckling av diabetes
  • distansarbete som hållbar arbetsmiljö
  • kön, arbete och teknik i mansdominerade organisationer
  • att skapa ett inkluderande arbetsliv
  • vägen tillbaka till arbete – sjukas upplevelser av den svenska sjukförsäkringspolitiken
  • ledarskap som främjar medarbetares lärande och kompetensutveckling.

Målet med forskningen är att skapa ett hållbart, hälsofrämjande och inkluderande arbetsliv med bra arbetsförhållanden.

För forskarna har medlen från Forte betytt mycket

Genom finansieringen från Forte kan forskarna utvecklas på flera sätt. Så här uttrycker några forskare det:

”Jag har lärt känna de bästa forskarna i världen inom mitt fält. De har stöttat mig och generöst delat med sig av kunskap.”
”Jag har kunnat skriva en bok om min forskning, och delta i den offentliga debatten.”
”Jag blev inbjuden som expert och fick ge råd för nationella strategier – i andra länder.”

Sök medel inom arbetslivsforskning senast 17 januari

Fram till 17 januari 2023 kan du som är forskare också söka medel från två utlysningar inom arbetslivsområdet. Anna-Karin Florén, som är programansvarig på Forte för det nationella programmet för arbetslivsforskning, kommenterar utlysningarna.

Arbetslivets utmaningar 2023: för att bygga nya eller stärka befintliga forskningsmiljöer

– Vi är glada över att nu kunna erbjuda forskarna ett omfattande stöd genom sexåriga programbidrag. Det ger dem förutsättningar att arbeta mer långsiktigt med kunskapsutveckling. Inom områden där det finns stora utmaningar. Utlysningens inriktningar mot digitalisering, grön omställning, kvinnodominerade yrken och välfärdssystemens utveckling är tydligt framåtblickande, och speglar den snabba förändring som sker i både arbetslivet och samhället.

Läs mer om utlysningen Arbetslivets utmaningar 2023 »

Samskapande för hållbar arbetslivsutveckling 2023: Hur kan forskare och de som ska använda forskningsresultaten, tillsammans skapa ett bra arbetsliv för fler?

– Det är första gången som arbetslivsprogrammet utlyser medel specifikt för samskapande i forskning. Utöver den kunskap som projekten kan bidra med till sina respektive områden, hoppas vi att satsningen ska lära oss mer om hur samskapande som forskningsmetod kan användas inom arbetslivsforskningen. Att de som ska använda resultaten är aktiva i forskningsprocessen ökar sannolikheten för att forskningen kommer till användning, säger Anna-Karin Florén.

Läs mer om utlysningen Samskapande för hållbar arbetslivsutveckling »