Fortes aktuella utlysning för nyttiggörande av forskning syftar till att ge tidigare satsningar, projekt och resultat en extra skjuts så att de kan bidra med lösningar på samhällsutmaningar. Enligt Theo Bodin vid Karolinska institutet, som tidigare har beviljats medel för nyttiggörande, är ett tips att fokusera på glappet mellan forskning och de som har makten att förändra.

Theo Bodin, Karolinska institutet

Forskaren Theo Bodin studerar bland annat hälsoeffekter av otrygga arbeten, det forskarna kallar atypiska sysselsättningar. I nyttiggörandeprojektet han fått finansiering för har han tillsammans med en kollega tagit fram en handbok om omfattningen av sådana jobb, hur de påverkar hälsan och vad arbetsmarknadens parter och politiker kan göra för att minska de negativa effekterna.

– Vi har genomfört dialogseminarier med många fackförbund och arbetsgivarorganisationer liksom med myndigheter. Intresset har varit stort att diskutera vad som kan göras för att förbättra sysselsättningsvillkor som främjar hälsa, säger han.

I Fortes tidigare utlysning för nyttiggörande har andra forskare bland annat tagit fram ett bildbaserat stöd för att inkludera barn i LSS-utredningar, gjort en forskarturné för myndigheter i gles- och landsbygd kring våld i nära relationer och tagit fram studiecirkelmaterial för intellektuellt funktionsnedsatta kring deras demokratiska rättigheter.

Den aktuella utlysningen Nyttiggörande 2024 riktar sig till pågående projekt och program inom alla Fortes områden. Totalt avsätter Forte 20 miljoner kronor för utlysningen som är öppen fram till 22 augusti 2024.

Har du några tips till den som vill ansöka om att nyttiggöra sin forskning?

– Det är inte alltid lätt att överbrygga glappet mellan forskningsresultat och verkstad. Därför är mitt tips att fokusera ansökan på glappet mellan forskning och de som har makten att förändra. I det utrymmet har nyttiggörande störst potential. Gör en ordentlig aktörsanalys och låt dem vara med och formulera behoven redan på ansökningsstadiet, då blir det bäst! Det är som forskning baklänges, eller lite som Jeopardy – vi kan ta fram svaren, men har inte frågorna.