Fler kvinnor i industrin, heltid som norm och män som vabbar mer och väljer kvinnodominerade yrken. Vad behövs egentligen för att förbättra kvinnors arbetsliv? I filmen berättar utredaren Joa Bergold på LO och forskaren Karin Halldén vad de tycker är viktigast att satsa på. De var några av de medverkande vid Fortes webbinarium, då vi försökte blicka framåt och sia om kvinnors villkor i framtidens arbetsliv. Nu kan du också se webbinariet i sin helhet.

Trots att Sverige rankas högt när det kommer till jämställdhet har vår arbetsmarknad varit mer könssegregerad än i många andra länder. Forskningen visar nu att det håller på att förändras. Vad beror det på och kan vi anta att trenden håller i sig? Digitaliseringen ökar möjligheten att hitta kvalificerade och nischade yrken för boende i glesbygdsområden. Men gäller det även för sektorer som traditionellt mest bemannats av kvinnor, till exempel handel och omvårdnad? Och hur påverkar migrationen det framtida arbetslivet?

Se webbinariet om kvinnors framtida arbetsliv

På internationella kvinnodagen anordnade Forte webbinariet ”Ny teknik, geografisk rörlighet och migration – hur ser kvinnors arbetsliv ut år 2035?” Under 90 minuter pratade forskare och representanter för fack och arbetsgivare om vad som krävs för att kvinnors arbetsliv ska bli bättre.

Medverkande

Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Kristina Johansson, universitetslektor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Karin Halldén, biträdande professor i arbetslivsvetenskap vid Mälardalens universitet och docent i sociologi vid Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms universitet

Joa Bergold, utredare, LO

Bodil Umegård, sektionschef på arbetsgivarpolitiska avdelningen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Samtalet modererades av Anna-Karin Florén, programansvarig, Forte