Här hittar du information om fakturor till Forte.

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura (elektronisk faktura). Om du har ett avtal med oss som tecknats före den 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, ser vi ändå gärna att du skickar elektroniska fakturor. Vi tar inte emot fakturor som skickas med e-post, till exempel i pdf-format.

Skicka e-faktura via PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via Peppol BIS Billing 3.0.

  • Fortes elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021005240.
  • Fortes tjänsteleverantör är Opus Capita.
  • Fortes parts-id är 2021005240 (Fortes organisationsnummer)

E-faktura genom Fakturaportalen

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura i ditt företags faktureringssystem kan du använda Fakturaportalen. Fakturaportalen är en gratis webbtjänst för registrering av fakturor.

Till fakturaportalen

Pappersfaktura

Om du som leverantör inte har möjlighet att skicka en elektronisk enligt alternativen ovan ska fakturan skickas till vår inskanningscentral.

Fakturaadress:

Forte
FE 46
838 73 Frösön

Referens på fakturan

På varje faktura ska namnet på din kontaktperson hos Forte anges.

Betalningsvillkor

Forte tillämpar 30 dagars betalningstid som är reglerat i 2a § Räntelagen (1975:635). Vi godkänner inte expeditionskostnader eller andra avgifter kopplade till fakturering. Dröjsmålsräntor och förseningsavgifter enligt 3 § Räntelagen godkänns.

Vid frågor om fakturor kontakta oss via e-post på ekonomi@forte.se

Du kan läsa mer om lagkravet på e-faktura på myndigheten för digital förvaltning: E-faktura för dig som leverantör.

Innehållet i en faktura

På Skatteverkets webbplats finns information över vilka uppgifter som en faktura ska innehålla: Innehållet i en faktura