Här hittar du information om fakturor till Forte.

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura (elektronisk faktura). Om du har ett avtal med oss som tecknats före den 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, ser vi ändå gärna att du skickar elektroniska fakturor. Vi tar inte emot fakturor som skickas med e-post, till exempel i pdf-format.

Skicka e-faktura via PEPPOL-nätverket

Vi önskar att du i första hand skickar elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket.

Fortes elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021005240.

Läs mer om PEPPOL

Anslutning via VAN-operatör

Om ditt företag i dag använder en VAN-operatör för att skicka e-fakturor kan du låta denna förmedla fakturor även till Forte.

Din VAN-operatör behöver dessa uppgifter:

  • VAN-leverantör: Opus Capita.
  • Partsidentitet: 2021005240
  • Organisationsnummer: 202100-5240

Fakturaportal

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura i ditt företags faktureringssystem kan du använda KOFAX fakturaportal. Där kan du skicka e-fakturor till oss på ett enkelt sätt.

Registrera dig på fakturaportalen via länken nedan.

Observera att om ditt företag inte använder OCR-nummer med checksiffra ska fältet ”betalningsreferens/OCR” lämnas blankt, annars kommer e-fakturan att avvisas av banken. Fakturanummer ska endast fyllas i under fältet ”fakturanummer”.

Till fakturaportalen

Referens på fakturan

På varje faktura ska namnet på din kontaktperson hos Forte anges.

Betalningsvillkor

Forte tillämpar 30 dagars betalningstid som är reglerat i 2a § Räntelagen (1975:635). Vi godkänner inte expeditionskostnader eller andra avgifter kopplade till fakturering. Dröjsmålsräntor och förseningsavgifter enligt 3 § Räntelagen godkänns.

Du kan läsa mer om lagkravet på e-faktura på myndigheten för digital förvaltning: E-faktura för dig som leverantör.

Innehållet i en faktura

På Skatteverkets webbplats finns information över vilka uppgifter som en faktura ska innehålla: Innehållet i en faktura

Vid frågor om fakturor, kontakta oss via e-post på ekonomi@forte.se