Forte Talks är en tvärvetenskaplig mötesplats för forskare, beslutsfattare och dig som arbetar inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Här möts vi som vill diskutera och inspireras, eller bara lära oss mer om hur forskning kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Forte Talks 2024

Sverige står i en tid av stora förändringar. Forskning och kunskap om hälsa, arbetsliv och vår välfärd är avgörande för ett mer jämlikt och socialt hållbart samhälle. 15 maj bjuder vi in till Forte Talks 2024 för att tillsammans med forskare, praktiker och beslutsfattare diskutera hur vi kan möta viktiga samhällsbehov med kunskap.

Förebyggande insatser är extra viktiga för att ge dagens barn och unga bra uppväxtvillkor och motverka utanförskap. På samma sätt behöver vi kloka förändringar i dag för att rusta framtidens arbetskraft och möta behov inom välfärden och omställningen till ett digitalt och mer hållbart samhälle. Vi behöver breda systemförändring inom båda dessa viktiga områden. Vad kan olika aktörer göra för att ta sig an problem här och nu, och samtidigt arbeta långsiktigt? Hur kan forskning bidra till att identifiera och arbeta med förebyggande arbete som gör skillnad?

Forte Talks 2024, 15 maj 10.00-16.00

På konferensen diskuterar vi hur vi kan bygga Sverige starkare och mer socialt hållbart. Under dagen kommer du att kunna ta del av föreläsningar, panelsamtal och parallella sessioner om aktuell forskning. Forte Talks 2024 är avgiftsfri och du kommer kunna vara med på plats, på Münchenbryggeriet i Stockholm, eller delta digitalt på konferensen. Mer information om talare, tema och program finns på nedanstående länk.

Läs mer och anmäl dig till evenemanget på fortetalks.se »