Att lämna skolan och etablera sig på arbetsmarknaden är en betydelsefull process i att bli vuxen som de flesta unga genomgår. Att som ung sakna arbete under en längre period innebär en rad konsekvenser på både lång och kort sikt. Under lågkonjunkturer ökar ungdomsarbetslösheten och den pågående coronakrisen förväntas försvåra många ungas etablering på arbetsmarknaden.

Den 19 oktober ordnar Forte ett webbinarium för att lansera rapporten Unga som varken arbetar eller studerar – en kartläggning och kunskapsöversikt. Förutom att beskriva denna grupp av unga går rapporten igenom forskningen kring effekter av olika insatser inom skola och arbetsmarknad. Förhoppningen är att den ska utgöra ett kunskapsbaserat underlag för diskussioner och beslutsfattande inom området. Rapporten är framtagen av Anders Forslund, professor vid Uppsala universitet och verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering samt Linus Liljeberg, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Webbinariet arrangeras av forskningsrådet Forte i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), som på uppdrag av regeringen stödjer kommuner och regioner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar.

Medverkande

  • Anders Forslund, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
  • Linus Liljeberg, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
  • Rebecka Herdevall, utvecklingsledare vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  • Karin Tillhagen, samordnare för kommunala aktivitetsansvaret inom Stockholms stad
  • Anders Ljungberg, enhetschef vid analysavdelningen, Arbetsförmedlingen
  • Tyko Ehrnberger och Lena Karlsson
  • Jonas Björck, generaldirektör Forte
  • Teresia Weinberg, forskningssekreterare Forte och moderator

Se webbinariet i efterhand

Inspelningen kommer att textas och bytas ut till en ny version några dagar efter sändningen.

Se fler filmer på Fortes YouTube-kanal