Många äldre använder i dag läkemedel regelbundet för att kunna leva ett gott liv. Äldres läkemedelsbehandling måste dock ske med särskild hänsyn till ålder och sjukdomar för att kunna hanteras i vardagen med bästa resultat. Ofta är även anhöriga en viktig del i den enskildes läkemedelsbehandling.

Hur får vi en läkemedelsförskrivning och användning som är mer anpassad efter varje enskild persons behov? Vad säger forskningen? Vilken kunskap finns idag och vad behöver vi veta mer om?

Den 9 juni bjuder Forte, tillsammans med Apoteket AB och pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF, in till ett  webbinarium för att diskutera användningen av läkemedel för att behålla en god hälsa när vi blir äldre.

Medverkande

  • Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för Age Cap – Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.
  • Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och läkare
  • Kristina Johnell, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
  • Wilhelmina Hoffman, direktör Svenskt Demenscentrum, geriatriker och verksamhetschef vid Silviahemmet
  • Elin Lehnbom, docent i vårdvetenskap inriktning farmaci vid Linneuniversitetet
  • Margareta Jansson, ledamot i PRO:s riksstyrelse, barnmorska och närsjukvårdschef
  • Thony Björk, leg. Apotekare, sakkunnig läkemedelsfrågor, SPF Seniorerna
  • Liza Di Paolo Sandberg, förbundsordförande, SKPF Pensionärerna
  • Mats Wennberg, leg. Apotekare och ordförande i styrgruppen för ”Koll på läkemedel”
  • Mats Nilsson, avdelningschef verksamhetsstöd, Forte

Webbinariet leds av Eva Krutmeijer, chef för samverkan och externa relationer, Apoteket AB.