Vill du söka finansiering i Fortes utlysning av projektbidrag för nya, förbättrade och tillgängliga forskningsdata? Den 28 maj anordnade vi ett informationsmöte om utlysningen.

Utlysningen ”Projektbidrag för nya, förbättrade och tillgängliga forskningsdata” syftar till att finansiera projekt som genererar och tillgängliggör forskningsdata som kan utgöra grund till ny forskning. Den 28 maj bjöd vi in till ett informationsmöte där vi berättade mer om bidraget och bakgrunden till utlysningen. På denna sida kan du ta del av inspelningen från mötet.

Frågor och svar

Under informationsmötet fanns det möjlighet för deltagarna att ställa frågor. Majoriteten av dessa besvarades under mötet. Vi har även besvarat alla frågor som kom in i skriftlig form. Sammanställning av frågor och svar från informationsmötet (pdf)