Vill du söka finansiering i Fortes utlysning av projektbidrag för nya, förbättrade och tillgängliga forskningsdata? Den 28 maj anordnar vi ett informationsmöte om utlysningen.

Den 14 maj öppnar utlysningen ”Projektbidrag för nya, förbättrade och tillgängliga forskningsdata”. Syftet är att projekten ska generera och tillgängliggöra forskningsdata som kan utgöra grund till ny forskning.

Den 28 maj välkomnar vi dig till ett informationsmöte där vi berättar mer om bidraget och bakgrunden till utlysningen. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under mötet. Mötet hålls på svenska, men det går bra att ställa frågor på engelska.

Mötet kommer att spelas in och publiceras på denna sida i efterhand.

Anmälan

Mötet anordnas digitalt. Länk till mötet skickas ut till anmälda deltagare senast dagen innan mötet.

Anmäl dig till informationsmötet »