Sverige står i en tid av stora förändringar. Forskning och kunskap om hälsa, arbetsliv och vår välfärd är avgörande för ett mer jämlikt och socialt hållbart samhälle. 15 maj bjuder vi in till Forte Talks 2024 för att tillsammans med forskare, praktiker och beslutsfattare diskutera hur vi kan möta viktiga samhällsbehov med kunskap.

Förebyggande insatser är extra viktiga för att ge dagens barn och unga bra uppväxtvillkor och motverka utanförskap. På samma sätt behöver vi kloka förändringar i dag för att rusta framtidens arbetskraft och möta behov inom välfärden och omställningen till ett digitalt och mer hållbart samhälle. Vi behöver breda systemförändring inom båda dessa viktiga områden. Vad kan olika aktörer göra för att ta sig an problem här och nu, och samtidigt arbeta långsiktigt? Hur kan forskning bidra till att identifiera och arbeta med förebyggande arbete som gör skillnad?

På konferensen diskuterar vi hur vi kan bygga Sverige starkare och mer socialt hållbart. Under dagen kommer du att kunna ta del av föreläsningar, panelsamtal och parallella sessioner om aktuell forskning. Forte Talks 2024 är avgiftsfri och du kommer kunna vara med på plats, på Münchenbryggeriet i Stockholm, eller delta digitalt på konferensen. 

» Läs mer om talare och program på fortetalks.se

Anmälan till Forte Talks 2024

» Deltagande på plats (begränsat antal)

» Digitalt deltagande

Medverkande:

  • Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet
  • Jonas Björck, generaldirektör för Forte
  • Jakob Forssmed, socialminister
  • Nadim Ghazale, polis och verksamhetschef för nattvandring.nu
  • Laura Hartman, samhällsekonomisk expert och tidigare chefsekonom på LO
  • Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen
  • Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris
  • Nicolas Lunabba, ansvarig nationell mobilisering vid Hela Malmö och författare
  • Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies vid Stockholms universitet
  • Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet
  • Malin Ragnegård, förbundsordförande på Kommunal
  • Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet
  • Monica Sonde, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad, SKR
  • Jenny Swärd, socialdirektör vid Huddinge kommun
  • Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
  • Olof Åslund, gästprofessor vid Uppsala universitet och forskare på IFAU
  • Moderator: Helena Blomquist

Vi ser fram emot att ses på Forte Talks 2024!