Vikten av välfärdssystem som både är starka och flexibla har blivit tydlig under krisen. Samhällets förmåga att fungera under press har satts på prov samtidigt som ojämlikhet och andra utmaningar har blivit synligare. Den 4 maj bjuder vi in till den digitala konferensen Forte Talks för att tillsammans med forskare, praktiker och beslutsfattare diskutera hur vi kan möta viktiga samhällsbehov.

Hur klarar vi kommande behov i vård och omsorg? Vad kan minska klyftorna på arbetsmarknaden? Och vilket stöd behöver unga i klivet ut i vuxenlivet? Forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd har stor betydelse för hanteringen av pandemin och dess effekter. Vilka kunskapsbrister behöver mötas med ny forskning och hur kan resultaten bli mer relevanta för samhället? Välkommen att delta i samtalen på Forte Talks om hur vi kan ställa om och stå starkare efter krisen!

Syftet med Forte Talks är att bidra till kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, praktiker, brukare och övriga aktörer som på olika sätt är intresserade av människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte Talks arrangeras av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Program och talare

Information om program och talare finns på konferenswebben fortetalks.se.

Till konferenswebben