Den 4 maj 2021 välkomnar vi dig till Forte Talks 2021. Forte Talks är en mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, praktiker, brukare och övriga aktörer som på olika sätt arbetar med eller är intresserade av människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forte talks 2021 kommer att anordnas i digital form. Under dagen får du ta del av presentationer av svenska och internationella framstående forskare, beslutsfattare och samhällsrepresentanter.

Information om hur du anmäler dig kommer under första kvartalet av 2021.

Forte Talks har arrangerats tre gånger tidigare.

Läs mer om Forte Talks