Den 19-22 oktober anordnas den digitala Mål 11-veckan av Formas tillsammans med Rådet för hållbara städer. På tisdagen den 20 oktober, klockan 15-16:30, anordnar Forte en session om socialt hållbara städer.

Hur kan bostadssituation och stadsplanering kopplas till ojämlikhet? Varför drabbas människor i olika bostadsområden olika hårt av covid-19? Och hur kan samhället agera för att öka tryggheten i brottsdrabbade områden?

Samhällen och städer ställs ständigt inför nya krav och utmaningar. Under denna session kommer vi dels att få höra enskilda presentationer om olika aspekter av hur social hållbarhet påverkar Mål 11, dels samtala om problem och möjligheter i arbetet med att nå hållbara samhällen.

Forte vill med denna session visa på hur den sociala dimensionen av hållbarhet samverkar med de ekologiska och ekonomiska dimensionerna. För att uppnå mål 11, liksom övriga mål i Agenda 2030, krävs insatser som bejakar alla tre dimensioner.

Talare

  • Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet
  • Anna Balkfors, senior rådgivare på stadskontoret i Malmö stad
  • Anna Hedlund, forskare i socialantropologi vid Lunds universitet
  • Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet och huvudsekreterare Forte (moderator)

Mikael Rostila presenterar resultat från en studie kring skillnader i dödlighet i covid-19 baserat på födelseland och betydelsen av socioekonomiska förhållanden och trångboddhet.

Anna Balkfors berättar om hur rekommendationerna från den tidigare Malmökommission har påverkat social hållbarhet i staden, liksom kopplingar mellan jämlik hälsa och Agenda 2030.

Anna Hedlund presenterar sin pågående forskning om skjutningar och förebyggande arbete med fokus på utsatta områden i Malmö och Göteborg, kopplat till samhällsbyggande och hållbara städer.

Anmälan

Du kan läsa mer om konferensen och de olika sessionerna på Formas.se. Där kan du också anmäla dig till konferensen. Alla programpunkter på Mål 11-veckan är kostnadsfria.

Anmäl dig till Mål 11-veckan