Den 8 mars 2023 bjuder den Forte-finansierade forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten in till sin årliga konferens. Konferensen hålls på Konserthuset i Växjö men kommer också att sändas digitalt.

Välkommen till en dag i kunskapens tecken! Den 8 mars bjuder forskarskolan FYS, som finansieras av Forte, in till en heldag om socialtjänsten som den kunskapande arbetsplatsen. Forskarskolans yrkesverksamma doktorander står för merparten av innehållet som både handlar om pågående forskning och olika sätt att kunskaps- och kompetensutveckla i socialtjänsten. Med representation från politik, praktik och forskning erbjuds en heltäckande och fullspäckad dag med möjlighet till att förkovra sig i olika perspektiv på kunskapsutveckling.

Konferensen hålls på Konserthuset i Växjö men kommer också att sändas digitalt. Konferensen är kostnadsfri, deltagande på plats i Växjö reserveras i första hand för forskarskolans deltagande kommuner och universitet. Antalet platser för digitalt deltagande är obegränsat.

Fortes programansvariga för det nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärdsforskning kommer att finnas på plats i Växjö.

På programmet

Dagen inleds av socialtjänstministern och bjuder sedan på många inblickar i den verksamhetsnära forskning som bedrivs av forskarskolans yrkesverksamma doktorander. Det blir också föreläsningar av inbjudna gäster om olika perspektiv på kunskapsutveckling i socialtjänsten.

Mer information och anmälan

Läs mer och anmäl dig: www.konferens.forskarskolanfys.se