Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten bjuder in till konferens om kunskap i socialtjänsten. Ett mer komplext samhälle med tillhörande samhällsutmaningar ställer både nya och fler krav på socialtjänsten. Samtidigt står socialtjänsten inför en stor omställning med en kommande ny socialtjänstlag som sannolikt kommer att höja kraven på arbetet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I ljuset av detta kommer konferensens förmiddag erbjuda olika perspektiv på kunskap och hur samtiden och framtiden påverkar socialtjänstens förutsättningar och möjligheter att ta sig an dessa kunskapsfrågor och utmaningar.

Eftermiddagen bjuder på en bred flora av pågående forskning inom olika verksamhetsområden, presenterad av forskarskolans doktorander, som även är verksamma inom socialtjänsten i olika delar av Sverige.

Konferensen riktar sig till yrkesverksamma i socialtjänsten och praktikintresserade forskare. Den är kostnadsfri och sänds även digitalt.

Varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig på Forskarskolans hemsida >>