Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Forte arrangerar återkommande seminarier om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Att implementera och använda nya evidensbaserade metoder betyder i princip alltid att man ställs inför beslut att antingen göra åtgärder för att säkerställa att man kan använda metoden såsom det är tänkt, eller att anpassa metoden för att den ska fungera och göra maximal nytta i det sammanhang där den ska användas. Hur vet man vad som är rätt beslut? Vad får det för konsekvenser om man väljer följsamhet – eller anpassningar? Det är frågor som kommer att diskuteras på seminariet. Talare på seminariet är Ulrica von Thiele Schwarz, docent i psykologi och legitimerad psykolog. Moderator är Knut Sundell, SBU.

När

17 november, kl. 13:00 – 15:00, via Microsoft Teams.

Anmälan

Seminariet är gratis, men kräver föranmälan. Det är ett begränsat antal platser. Anmäl dig på länken nedan senast den 10 november. Till anmälan

Kommande seminarier

Håll dig uppdaterad om kommande seminarier genom att anmäla dig till vår intresselista.

Anmäl ditt intresse för kommande seminarier

Bakgrund

2007 startade Socialstyrelsen en seminarieserie om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner. De senaste åren har SBU varit värd för seminarieserien och från och med hösten 2020 tar Forte inom ramen för programmet för tillämpad välfärdsforskning över värdskapet. Seminarierna genomförs i samarbete mellan Forte, SBU och Socialstyrelsen, cirka två gånger per termin. Syftet med seminarierna är att öka kunskapen, och stimulera till forskning, om effekter av olika sociala insatser och dess implementering samt att skapa en mötesplats för forskare och praktiker. Målgruppen för seminariet är forskare, doktorander samt intresserade yrkesverksamma inom socialtjänsten.