Internationellt samarbete inom forskning och innovation blir allt viktigare för Sverige på grund av den ökande globala konkurrensen. Hur kan vi stärka Sveriges ställning som forskningsnation genom ökat internationellt engagemang och samarbete med andra länder?

Forskning och innovation driver utvecklingen mot ett säkert och hållbart samhälle. Genom att öka Sveriges internationella engagemang och samarbeta med andra länder kan vi inte bara driva vår egen forskning framåt, utan också bidra till en säkrare och mer hållbar värld.

Välkommen till ett samtal med de statliga forskningsfinansiärerna om vad som krävs för att stärka det svenska forsknings- och innovationssystemet och Sveriges roll på den europeiska arenan. Deltar gör också rymdfarare Marcus Wandt som ger oss en inblick i hur viktigt det är med internationellt samarbete och stora satsningar inom rymdforskning.

Framtidens trädgård är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Vinnova. Samtalet om forskning och innovation är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Medverkande

Robert Andrén, Generaldirektör, Energimyndigheten

Johan Kuylenstierna, Generaldirektör, Formas

Jonas Björck, Generaldirektör, Forte

Anna Rathsman, Generaldirektör, Rymdstyrelsen

Katarina Bjelke, Generaldirektör, Vetenskapsrådet

Darja Isaksson, Generaldirektör, Vinnova

Marcus Wandt, Rymdfarare

Fler seminarier som Forte arrangerar i Almedalen

26 juni, 13:00 – 14:00
Almedalen 2024: Fler män till välfärden! Hur då?

26 juni, 14:15 – 15:15
Almedalen 2024: Bortom segregation och fattigdom: Vilka är skälen till gängkriminalitet?