Fortes årliga utlysning av projektbidrag ska bidra till ökad kunskap inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt avsätts omkring 345 miljoner kronor för åren 2025–2027.

Den årliga utlysningen av projektbidrag är en utlysning där forskare får formulera forskningsfrågor fritt inom Fortes områden. Syftet med utlysningen är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar.

Inriktning

Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande områden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och ha god potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång sikt. För närmare information om den forskning vi finansierar och inte finansierar, se sidan Beredningsgrupper i den årliga utlysningen av projektbidrag.

Om bidraget

Projekttid: Bidraget kan sökas för två eller tre år.

Beloppsnivå: Du kan maximalt ansöka om 5 miljoner kronor för treåriga projekt och 3 miljoner kronor för tvååriga projekt.

Behörighet: För att kunna söka projektbidrag i den här utlysningen måste du ha avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Du får inte vara huvudsökande för en ansökan i denna utlysning om du, vid tiden för planerad projektstart, redan är projektledare för ett annat pågående projektbidrag eller etableringsbidrag från Forte.

Ytterligare villkor för att ansöka beskrivs i dokumentet ”Information om utlysningen” och på sidan Vem kan söka bidrag?.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 9 januari 2024, klockan 10:00

Utlysningen stänger: 29 februari 2024, klockan 14:00

Beslut om finansiering: Oktober 2024

Projektstart: 1 januari 2025