Fortes årliga utlysning av projektbidrag ska bidra till ökad kunskap inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt avsätts omkring 300 miljoner kronor för åren 2024–2026.

Inriktning

Den årliga utlysningen av projektbidrag är öppen för ansökningar inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och ha potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång sikt. För närmare information om den forskning vi finansierar och inte finansierar, se sidan Beredningsgrupper i den årliga öppna utlysningen av projektbidrag.

Om bidraget

Bidragsform: Projektbidrag

Beloppsnivå: Maximalt belopp som kan sökas är 5 miljoner kronor för treåriga projekt och 3 miljoner kronor för tvååriga projekt

Behörighet: Du är behörig att söka projektbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger

Begränsningar gällande parallella bidrag

Högst en ansökan per huvudsökande är tillåtet i denna utlysning. Du får inte vara huvudsökande för en ansökan i denna utlysning om du vid projektstart för din nya ansökan (1 januari 2024) redan är projektledare för ett pågående projektbidrag från Forte.

Mer information om begränsningar gällande parallella bidrag finns i dokumentet Information om utlysningen och på sidan Frågor och svar om att söka bidrag.

Bedömningsprocess

Ansökningarna bedöms av beredningsgrupper bestående av nordiska forskare och svenska samhällsrepresentanter. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Beslut om medel tas av Fortes styrelse.

Läs mer om bedömning och beslut »

Bedömningskriterier

För att beviljas finansiering från Forte måste en ansökan hålla hög vetenskaplig kvalitet, vara samhällsrelevant och vara genomförbar. Ansökningarna bedöms utifrån våra generella bedömningskriterier och generella krav. Bedömningen är en helhetsbedömning som väger samman samtliga kriterier och krav, och relaterar dessa till utlysningen och dess syfte.

Beskrivningar av vilka bedömningskriterier och krav som gäller för denna utlysning finns i dokumentet Information om utlysningen.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 10 januari 2023, kl. 10.00

Utlysningen stänger: 28 februari 2023, kl. 14.00

Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: 25 oktober 2023

Beslut publiceras: 26 oktober 2023

Projektstart: 1 januari 2024