EU: s gemensamma program för forskning om neurodegenerativa sjukdomar (JPND) öppnar nu en utlysning för arbetsgrupper (working groups). Utlysningen fokuserar på effekterna av covid-19 för forskningen om neurodegenerativa sjukdomar.

Bidragsform

Utlysningen består av bidragsformen arbetsgrupper. Du kan maximalt ansöka om 50,000 Euro i upp till 9 månader.
Bidraget kommer inte att finansiera direkt forskningsverksamhet utan ges till multinationella arbetsgrupper för finansiering för att täcka utgifter för möten och resekostnader. Bidraget ska ge ett mervärde för det bredare forskningssamhället genom att upprätta riktlinjer för best practice och metodologiska ramverk.

Inriktning

COVID-19-pandemin har haft stor inverkan på nästan alla aspekter av vårt liv och kommer sannolikt att resultera i stora långsiktiga förändringar i framtiden. Dessa förändringar påverkar hur forskning om neurodegenerativ sjukdom bedrivits under pandemin och hur forskningen kommer att se ut i framtiden. Personer med neurodegenerativa sjukdomar är sårbara för COVID-19-infektioner och har påverkats av de åtgärder och restriktioner som införts under pandemin såsom social distansering och karantän.

För att möta denna utmaning öppnar JPND denna utlysning, där forskare inom området kan ansöka om bidrag till arbetsgrupper, med syfte att diskutera forskningsstrategier som berör effekterna av COVID-19 för såväl utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar som vården för personer med neurodegenerativa sjukdomar.

Krav för att ansöka

För att Forte ska godkänna svenska sökande behöver den sökande vara disputerad och att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

Utlysningen stänger den 14 december 2021 kl. 12.00.