Bidraget avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan forskare samt att bidra till att forskning sprids.

Konferensbidraget är tänkt för nationella konferenser inom Fortes områden. Vi uppmuntrar internationella inslag som exempelvis föredragshållare, men finansierar inte internationella konferenser och kongresser via denna utlysning. Forte kan dock bidra till finansiering av nordiska konferenser inom våra ansvarsområden om mervärdet av det svenska värdskapet är tydligt.

Bidragsform och belopp

Beviljat belopp uppgår till högst 300 000 kronor.

Vem kan söka?

Alla ansökningar skickas in via ansöknings- och granskningssystemet Prisma. Innan du påbörjar din ansökan, försäkra dig om att följande villkor är uppfyllda:

  • Du har skapat ett personligt konto i Prisma.
  • Din medelsförvaltare har ett organisationskonto i Prisma och har blivit godkänd som medelsförvaltare hos Forte. Läs mer om Fortes kriterier för godkännande av medelsförvaltare: Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

  • Utlysningen öppnar: 25 januari 2024 kl. 10.00
  • Utlysningen stänger: 14 mars 2024 kl. 14.00
  • Fortes generaldirektör fattar beslut om finansiering: 29 april 2024
  • Projektstart: 1 juli 2024