Inriktning

Konferensbidrag avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Bidraget är tänkt för nationella konferenser, som dock gärna får ha internationella inslag. Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt att bidra till att svensk forskning sprids internationellt.

Bidragsform och belopp

Beviljat belopp uppgår till högst 300 000 kr. Utlysning av konferensbidrag sker två gånger per år.

Vem kan söka?

Detta är en organisationsutlysning. Ansökan initieras av organisationskontoansvarig i ansöknings- och granskningssystemet Prisma eller ansvarig för organisationens ansökningar hos medelsförvaltaren. Den som har initierat ansökan kan därefter bjuda in en projektledare för att fylla i ansökans innehåll.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. Organisationen måste både ha ett organisationskonto i Prisma och vara godkänd som medelsförvaltare hos Forte. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 25 januari 2023 kl. 10.00
Utlysningen stänger: 15 mars 2023 kl. 14.00
Fortes generaldirektör fattar beslut om finansiering: 24 april 2023
Projektstart: 1 maj 2023